Krz_Z_WPostanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 maja 2016 r. ks. prof. Władysław Piotr Wlaźlak został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi na rzecz propagowania archiwistyki. Złoty Krzyż Zasługi został wręczony ks. prof. Władysławowi Wlaźlakowi przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart w dniu 21 czerwca 2016 r. w Rzeszowie.

.

.

.

.

.

AADTArchiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej zaprasza osoby zainteresowane na sympozjum naukowe z okazji 15-lecia działalności Archiwum. Całość uroczystości odbędzie się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej przy pl. ks. Frelichowskiego 1 w Toruniu dnia 9 czerwca 2016 roku.

Porządek obchodów:

 1. Msza Święta w Kaplicy WSD o godz. 9:00
 2. Obrady w Auli Centrum Dialogu od godz. 11:00

Program - zobacz tutaj.

Źródło i grafika: www.archiwum.diecezja.torun.pl

Katowice_2016Konferencja naukowa; Co można wydobyć z okładek dawnych ksiąg metrykalnych? - Księga metrykalna z Mszany Śląskiej (1638-1775). Data: 2 czerwca 2016, godz. 9:30. Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18. Organizatorzy: Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła WTL UŚ i Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach. Po ośmiu miesiącach prac konserwatorskich do Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach powróciła księga metrykalna chrztów, ślubów oraz pogrzebów z Mszany koło Wodzisławia Śląskiego pochodząca z lat 1638-1775. Oddając księgę w ręce konserwatorów zdawaliśmy sobie sprawę z jej niezwykłej wartości w liczącym ponad dwa tysiące tomów zbiorze ksiąg metrykalnych w naszym Archiwum, jednak końcowy efekt prac konserwatorskich zaskoczył nas tak bardzo, że podjęliśmy decyzję o zaprezentowaniu środowisku naukowemu ich wyników. Oddaliśmy bowiem do konserwacji jedną księgę metrykalną, zaś po jej wykonaniu powróciła do Archiwum Archidiecezjalnego księga oraz 61 dokumentów wydobytych z wnętrza jej okładki. Na owe dokumenty składają się zarówno teksty XVII- oraz XVIII-wiecznych kazań w języku polskim, czeskim, łacińskim i niemieckim, ale także korespondencja nowożytnych śląskich duchownych, rachunki parafialne, utwór poetycki oraz fragmenty kart XVIII-wiecznego drukowanego kalendarza. Osobnym zagadnieniem okazał się również będący okładką księgi metrykalnej XV-wieczny pergamin zawierający niedokończony zapis tekstu i nut antyfonarza. Bogactwo księgi metrykalnej z Mszany stało się zatem bezpośrednim impulsem zaproszenia do dyskusji nad nim specjalistów z różnych dziedzin od konserwatorów skóry i papieru począwszy, poprzez archiwistów, muzykologów i historyków, aż po badaczy dziejów języka polskiego oraz neolatynistów. Wspólny wysiłek włożony w rozpoznanie oraz analizę zawartości zarówno samej księgi metrykalnej, jak i niezwykłego wnętrza jej okładki każe na nowo stawiać pytania o intelektualny dorobek górnośląskiego duchowieństwa doby nowożytnej, ale także o miejsce i rolę współczesnych archiwów kościelnych przechowujących tego rodzaju skarby języka i kultury.

Program - zobacz tutaj.

Źródło: archiwum.archidiecezja.katowice.pl oraz www.wtl.us.edu.pl

 

ADZG_SesjaWojewoda Lubuski oraz Archiwum Państwowe i Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze 2 czerwca 2016r. w Paradyżu organizują konferencję z okazji rocznicy Chrztu Polski. Głównym celem spotkania jest wspólne uczczenie w województwie lubuskim 1050. rocznicy Chrztu Polski. Odpowiednią rangę nada wydarzeniu obecność naukowców, zarówno ze świeckich uczelni, jak i wybitnych ekspertów katolickich w Polsce, którzy wystąpią z wykładami. Przygotowane tematy będą okazją do bliższego poznania dziejów Kościoła Katolickiego w naszym regionie. Natomiast dyskusja na temat dziedzictwa chrześcijańskiego Ziemi Lubuskiej na tle wyzwań współczesnej Europy z pewnością przyczyni się do wymiany poglądów. Współorganizatorami spotkania są Wojewoda Lubuski oraz Archiwum Państwowe i Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze, a także działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do 25 maja 2016 r.: e-mail delegatura@lubuskie.uw.gov.pl lub telefonicznie 507 686 519. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl

1050_wystawa_plansza-tytulowa-640x1024Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, pod patronatem Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka, Archidiecezja Poznańska, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu organizują okolicznościową wystawę i konferencje naukową: Wielka Nowenna i obchody Milenium Chrztu Polski w Archidiecezjach Poznańskiej i Gnieźnieńskiej. Otwarcie wystawy i konferencja odbędą się dnia 7 kwietnia 2016 r. w sali im. Biskupa Jana Lubrańskiego w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o godz. 9:30. W ramach konferencji prelegenci wygłoszą następujące referaty:

 1. ks. prof. Hieronim Fokciński SJ, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie, Wielka Nowenna i obchody milenijne w Wiecznym Mieście,
 2. dr Jan Miłosz (IH UAM) – Przebieg Wielkiej Nowenny w Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
 3. dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań) – Wielka Nowenna w Archidiecezji Poznańskiej,
 4. prof. dr hab. Jan Żaryn (IPN Centrala) – Episkopat Polski wobec obchodów Milenium Chrztu Polski i państwowych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego,
 5. ks. dr Łukasz Krucki (AAG) – Obchody Milenium Chrztu Polski w Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
 6. dr hab. Konrad Białecki (IH UAM/IPN Poznań) – Obchody Milenium Chrztu Polski w Archidiecezji Poznańskiej,
 7. prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (IH UAM) – Państwowe obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w Województwie Poznańskim.
Źródło: chrzest966.pl

leksykon_zakonow

Staraniem Dyrektora Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - ks. dra Tadeusza Ceynowy, ukazał się Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. To pierwsza tego typu publikacja, która zbiera w jednym miejscu wszystkie formy życia konsekrowanego obecne w diecezji. W leksykonie są także ujęte zgromadzenia, które po II wojnie światowej działały na Pomorzu Zachodnim, ale dziś nie mają już tutaj swoich domów.

Tekst i grafika: www.archiwum.koszalin.opoka.org.pl

logo_NDAPNaczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2016”

1. Rodzaj zadania:

Celami zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, jest: ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi:

900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy zł).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczony jest w: Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.ploraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

(więcej…)

 

Zaproszenie_plakat_kardynał_DalborZ okazji 90. rocznicy śmierci pierwszego Prymasa odrodzonej Polski Arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, kardynała Edmunda Dalbora ( 1869 – 1926), pod patronatem honorowym Metropolity Poznańskiego Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Oddolny Komitet Społeczny upamiętniający 90-rocznicę śmierci Prymasa Polski Arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, kardynała Edmunda Dalbora, Archiwum Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu organizują sesję naukową: „Kardynał Edmund Dalbor, Prymas przełomu 1915-1926”. Sobota, 13 lutego 2016 r., godz. 10, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, ul. ks. Ignacego Posadzego 2.

Program:

 • Panel I
 • Powitanie, ks. kan. Roman Dworacki, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • Alokucja, Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański
 • Kardynał Edmund Dalbor, Prymas Polski – dzieje życia, prof. dr hab. Jerzy Pietrzak
 • Troska kard. Edmunda Dalbora o polskich emigrantów, ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr
 • Przerwa kawowa
 • Panel II
 • Arcybiskup gnieźnieński i poznański Edmund Dalbor, a I wojna światowa, mgr Mateusz Hurysz, UAM Poznań
 • Kardynał Edmund Dalbor arcybiskup gnieźnieński i poznański w świetle dokumentów zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, ks. Rafał Rybacki, Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • Dyskusja

Patronat medialny: Przewodnik Katolicki i Radio EMAUS

logo_NDAPNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprezentowała: projekt normy opisu materiałów archiwalnych (NOMA) przygotowany przez zespół naukowy do spraw opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych... Norma zawiera zasady opisu materiałów archiwalnych i instytucji z zasobem archiwalnym, a także haseł wzorcowych twórców dokumentacji. Oparta jest na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów, tzn. ISAD (G), ISAAR (CPF) i ISDIAH... Prezentowany projekt jest pierwszą wersją przygotowywanej normy. Więcej informacji - zobacz tutaj.

Informacja i grafika: www.archiwa.gov.pl

2015_AEUkazał się nowy numer: ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok VIII (2015), Nr 8.

Od Redakcji

Szanowni Państwo oddajemy w wasze ręce kolejny numer Biuletynu Archiva Ecclesiastica. Zawiera on artykuły umieszczone w pierwszym dziale pod nazwą „Digitalizacja archiwów szansą na ich upowszechnienie i ochronę”, będące pokłosiem konferencji naukowej. Zorganizowaną ją w Rzeszowie 16 października 2014 r. przez Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W pierwszym wstąpieniu dr Joanna Federkiewicz pracownica rzeszowskiego Oddziału IPN omówiła problem Digitalizacji zasobu kartotecznego oddziału IPN w Rzeszowie w ramach systemu „EAKOI”. Istotnym okazał się następny referat szefowej Oddziału IPN w Rzeszowie dr Ewy Leniart, która odniosła się do Prawnych aspektów digitalizacji zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W klimat złożoności problemu wprowadził uczestników konferencji Andrzej Pieczunko z warszawskiego Oddziału IPN prezentując zagadnienie pt. Projekt „Cyfrowe Archiwum” – digitalizacja zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei dr Wojciech Trzyna reprezentujący miejscowy Oddział IPN podniósł problematykę Digitalizacji dokumentacji aktowej i mikrofilmowej w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Nieco inną formułę digitalizacji zaprezentował prezes SAK i prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego ks. Władysław P. Wlaźlak, który przedstawił Stan zdigitalizowania Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, gdzie przez wiele lat był dyrektorem wspomnianego archiwum. Ciekawą tematykę przedstawił dr Ryszard Ziobroń z rzeszowskiego Oddziału IPN omawiając Wybrane aspekty z pracy rzeszowskiego Oddziału IPN nad digitalizacją fotografii w ramach sytemu „Zeus”, które zamykało problematykę wspomnianej konferencji.

W następnej części Biuletynu znajdują się trzy pozycje w dziale pt. „Współczesne Archiwa”. Cenną pozycję zaprezentował ks. dr Kazimierz Dąbrowski, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, który w artykule pt. Jubileuszowa Konferencja w 75. lecie powołania Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, opisał to ważkie wydarzenie mające miejsce 19 listopada 2012 r. W podobnym klimacie znajduję się kolejny artykuł Agnieszki Szmerek zatytułowany Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, gdzie pracując dba o jego pamięć. Ostatni artykuł w tej części Biuletynu został poświęcony problematyce zatytułowanej W poszukiwaniu śladów św. Jana Bosko w polskich archiwach, którego autorem jest wytrawny archiwista ks. dr Jarosław Wąsowicz z Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. W ostatnim dziale naszego czasopisma opatrzonym tytułem „Z życia Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych” zamieszczono naprzód List Prezesa Zarządu z okazji jubileuszu dziesiątej rocznicy powstania Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, co jak się wydaje było doniosłym wydarzeniem. Stało się to zapewne impulsem dla szefa Stowarzyszenia by dokonać pewnego podsumowania jego działalności, co znalazło wyraz w artykule pt. Powstanie i działalność Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce.

ks. Władysław P. Wlaźlak

090506_102052_47_logo-sak01Dnia 03.12.2015 r. odbyło się  XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Tym razem członkowie SAK spotkali się w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim, w którym odbywało się sympozjum poświęcone inwentarzom archiwów kościelnych w Polsce (więcej na temat sympozjum zobacz tutaj).

XI Walne Zgromadzenie SAK poprzedziło zebranie Zarządu.  W wyniku decyzji Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych z dnia 03.12.2015 roku, następujące osoby zostały przyjęte  do Stowarzyszenia:

 1. o. prof. dr hab. Roland Prejs – Lublin
 2. ks. dr hab. Waldemar Witold Żurek, prof. KUL – Lublin
 3. ks. dr Sławomir Kęszka – Kalisz
 4. s. mgr Felicyta Lidia Świerz CSIC – Szymanów
 5. dr Artur Hamryszczak – Lublin
 6. br. Zbigniew Godlewski CFCI – Poznań

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy!

AAP_AAL_20151203

W czwartek, 3 grudnia 2015 r. w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, odbyło się sympozjum poświęcone INWENTARZOM ARCHIWÓW KOŚCIELNYCH. Przybyłych gości powitał ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego (na zdjęciu). Następnie uczestnicy wysłuchali pięciu referatów: Inwentarz Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego. Editio prima - ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski, Inwentarze wybranych polskich archiwów zakonnych - o. prof. dr hab. Roland Prejs, KUL, Elektroniczne bazy danych. Przyszłość inwentarzy kościelnych - mgr Krzysztof A. Kołodziejczyk zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie, Inwentarze zasobów cyfrowych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie - ks. dr hab. Władysław P. Wlaźlak, prof. UR, prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych oraz e-SPA w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu - ks. mgr Roman Dworacki, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. O godzinie 12.00, uczestnicy sympozjum zgromadzili się w kaplicy pw. Darów Wieczernika w Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Modlitwie Anioł Pański, przewodniczył Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik, natomiast głównym celebransem  i kaznodzieją podczas sprawowanej Eucharystii był ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Po Mszy św. w progach gościnnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie odbyło się posiedzenie XI Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Sympozjum zostało zorganizowane przez: Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, Katedrę Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii KUL, Katedrę Historii Prawa i Studiów Europejskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Foto: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

AAG

Jak informuje Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie - ks. dr Michał Sołomieniuk: Po długich staraniach oddajemy do użytku badaczy-genealogów kopie cyfrowe ksiąg metrykalnych. Od wtorku 17 listopada 2015 r. większość ksiąg chrztów, ślubów i zgonów można przeglądać w wewnętrznym systemie komputerowym w czytelni archiwum. Do dyspozycji kwerendzistów oddajemy tego dnia cztery stanowiska. Większość kopii cyfrowych to czarno-białe skany mikrofilmów, pozostałe to skany, robione z oryginalnych ksiąg lub fotografie cyfrowe. Ta różnorodność powoduje, że jedne kopie będą bardzo łatwe do odczytania, inne trudniejsze. Komputeryzacja w tym zakresie przynosi dwie korzyści: primo, badacze będą mieli dostęp do ok. 300 ksiąg dotąd nieudostępnianych ze względu na zły stan zachowania lub przechowywanych poza obecnymi granicami archidiecezji; secundo, oryginały nie będą niszczone przez częste przeglądanie. Do skopiowania pozostaje jeszcze ok. 200 ksiąg, z których archiwum nie posiada mikrofilmów. Jednostki te będą jeszcze czasowo udostępniane w oryginale. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie.

  Grafika i tekst http: www.archiwum.archidiecezja.pl

plakat_K_2015_09Staraniem ks. dr. hab. Roberta Romualda Kufla - Dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, ukazała się książka pt. Jak prowadzić księgi parafialne - poradnik. W słowie wstępnym J.E. biskupa Jana Kopca - ordynariusza diecezji gliwickiej i asystenta kościelnego Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych czytamy: Bardzo aktywny na polu naukowym ks. dr hab. Robert Kufel, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze, dostarcza duszpasterzom niezwykle cenną pomoc dla wszystkich kancelarii parafialnych. Życie religijne bowiem jest niezwykle bogate w swych przejawach i składa się z licznych form łączności codziennego życia z rzeczywistością nadprzyrodzoną. Wymaga ono jednak osadzenia w realiach ludzkiej aktywności, dla których sporządzana dokumentacja stanowi ważny fundament właściwego odniesienia do zamysłów Kościoła, jak też indywidualnego traktowania życia łaski w ludzkiej duszy. Ta dokumentacja stanowi jak najbardziej właściwe odbicie rzeczywistej kondycji posługi kapłańskiej w podstawowej komórce kościelnej, jaką była i jest parafia w łączności z biskupem. Ona też nigdy nie traci swej obiektywnej wartości i nawet po kolejnych pokoleniach, przechodzi do zasobu wzmacniającego naszą historyczną wiedzę o minionych wiekach, by właściwie rozpoznawać, czym kierowali się nasi poprzednicy, w jakim stopniu życie religijne wpływało na ich kontakt z Najwyższym Panem.

(więcej…)

 

XI Walny Zjazd SAK Lublin 3.XII.2015_wwwSZANOWNI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych uprzejmie zapraszam na XI Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 13:30 w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku (zob. art. 15 p. 1). Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu (zob. art. 12 p. c).

Prezes Zarządu SAK

ks. Władysław Wlaźlak

     

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK