090506_102052_47_logo-sak01SZANOWNI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

     W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych uprzejmie zapraszam na XII Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej, Piła ul. św. Jana Bosko 1.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku (zob. art. 15 p. 1), a raz na cztery lata odbywają się wybory Zarządu (zob. art. 14 p. 2).

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu (zob. art. 12 p. c).

Prezes Zarządu SAK

ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK

abmk_zaproszenie_tytulOśrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, organizuje konferencję: „60 lat Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dorobek i perspektywy”. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2016r. w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (IV piętro), Lublin, ul. Chopina 27. Szczegóły zobacz na stronie KUL - tutaj.

.

.Źródło i grafika: www.kul.pl

logo_ofdad_gniezno_2017Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie organizuje w dniach 11-13 czerwca 2017 roku IV Ogólnopolskie Forum Archiwów Diecezjalnych. Forum będzie połączone z konferencją źródłoznawczą pn. Źródła do historii prymasów i prymasostwa w archiwach diecezjalnych w Polsce.

Bliższych informacji na temat organizacji Forum i konferencji źródłoznawczej, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie udzieli pod koniec roku.

Przypomnijmy, iż w tym roku, organizatorem Forum był ks. prof. Jacek Urban, Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Było to już trzecie Forum, pierwsze zainicjowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, odbyło się w 2014r. Gospodarzem ubiegłorocznego spotkania było Archiwum Diecezjalne w Kielcach.

scan0001mmm

ABMK, tom 105 (2016)

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, tom 105 (2016), wydawanego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Zgodnie z przyjętą koncepcją: Półrocznik Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne podzielony jest na następujące działy tematyczne: studia i materiały, recenzje i informacje, przegląd bibliograficzny. W ich ramach ukazują się rozprawy i studia przedstawiające metody pracy stosowane w archiwistyce, bibliotekarstwie oraz muzealnictwie. Są to artykuły przedstawiające historię zbiorów kościelnych lub też charakteryzujące ich ważniejsze zespoły. Zamieszczane są również inwentarze archiwalne i katalogi biblioteczne kościelnych bibliotek i archiwów. 

Spis treści numeru - zobacz na stronie ABMK - tutaj.

Źródło i grafika: www.kul.pl

aapoz_imgp4575_ofadW dniach 9-11.10.2016r. odbyło się w Krakowie III Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli także Metropolita Krakowski – kardynał Stanisław Dziwisz, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej – bp Jan Kopiec oraz dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. W czasie Forum poruszono tematy dotyczące stanu zachowania archiwaliów, opracowania, prewencji, digitalizacji a także zabezpieczenia oraz postępowania z archiwaliami na wypadek pożaru. To ostatnie zagadnienie, dzięki uprzejmości Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Pana Henryka Krystka, przedstawił dr Przemysław Wojciechowski – Kierownik Pracowni Konserwacji. Uczestnicy Forum mieli także możliwość zwiedzić następujące archiwa: Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Archiwum Bazyliki Mariackiej, Archiwum Księży Misjonarzy, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W tym roku, organizatorem Forum był ks. prof. Jacek Urban, Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Było to już trzecie Forum, pierwsze zainicjowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, odbyło się w 2014r. Gospodarzem ubiegłorocznego spotkania było Archiwum Diecezjalne w Kielcach. W przyszłym roku, gospodarzem Forum będzie Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.

Info. oraz zdjęcie: www.aap.poznan.pl

adtUkazała się książka pt. „Księgi w zasobie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej”, autorstwa pracownika Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej Pana Mateusza Zmudzińskiego. Publikacja zawiera spis ksiąg metrykalnych, aneks z ujętymi miejscami ich przechowywania poza Archiwum oraz indeks miejscowości.

Szczegółu na stronie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – zobacz tutaj.

Źródło i zdjęcie: www.archiwum.diecezja.torun.pl

Krz_Z_WPostanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 maja 2016 r. ks. prof. Władysław Piotr Wlaźlak został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi na rzecz propagowania archiwistyki. Złoty Krzyż Zasługi został wręczony ks. prof. Władysławowi Wlaźlakowi przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart w dniu 21 czerwca 2016 r. w Rzeszowie.

.

.

.

.

.

AADTArchiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej zaprasza osoby zainteresowane na sympozjum naukowe z okazji 15-lecia działalności Archiwum. Całość uroczystości odbędzie się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej przy pl. ks. Frelichowskiego 1 w Toruniu dnia 9 czerwca 2016 roku.

Porządek obchodów:

 1. Msza Święta w Kaplicy WSD o godz. 9:00
 2. Obrady w Auli Centrum Dialogu od godz. 11:00

Program - zobacz tutaj.

Źródło i grafika: www.archiwum.diecezja.torun.pl

Katowice_2016Konferencja naukowa; Co można wydobyć z okładek dawnych ksiąg metrykalnych? - Księga metrykalna z Mszany Śląskiej (1638-1775). Data: 2 czerwca 2016, godz. 9:30. Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18. Organizatorzy: Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła WTL UŚ i Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach. Po ośmiu miesiącach prac konserwatorskich do Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach powróciła księga metrykalna chrztów, ślubów oraz pogrzebów z Mszany koło Wodzisławia Śląskiego pochodząca z lat 1638-1775. Oddając księgę w ręce konserwatorów zdawaliśmy sobie sprawę z jej niezwykłej wartości w liczącym ponad dwa tysiące tomów zbiorze ksiąg metrykalnych w naszym Archiwum, jednak końcowy efekt prac konserwatorskich zaskoczył nas tak bardzo, że podjęliśmy decyzję o zaprezentowaniu środowisku naukowemu ich wyników. Oddaliśmy bowiem do konserwacji jedną księgę metrykalną, zaś po jej wykonaniu powróciła do Archiwum Archidiecezjalnego księga oraz 61 dokumentów wydobytych z wnętrza jej okładki. Na owe dokumenty składają się zarówno teksty XVII- oraz XVIII-wiecznych kazań w języku polskim, czeskim, łacińskim i niemieckim, ale także korespondencja nowożytnych śląskich duchownych, rachunki parafialne, utwór poetycki oraz fragmenty kart XVIII-wiecznego drukowanego kalendarza. Osobnym zagadnieniem okazał się również będący okładką księgi metrykalnej XV-wieczny pergamin zawierający niedokończony zapis tekstu i nut antyfonarza. Bogactwo księgi metrykalnej z Mszany stało się zatem bezpośrednim impulsem zaproszenia do dyskusji nad nim specjalistów z różnych dziedzin od konserwatorów skóry i papieru począwszy, poprzez archiwistów, muzykologów i historyków, aż po badaczy dziejów języka polskiego oraz neolatynistów. Wspólny wysiłek włożony w rozpoznanie oraz analizę zawartości zarówno samej księgi metrykalnej, jak i niezwykłego wnętrza jej okładki każe na nowo stawiać pytania o intelektualny dorobek górnośląskiego duchowieństwa doby nowożytnej, ale także o miejsce i rolę współczesnych archiwów kościelnych przechowujących tego rodzaju skarby języka i kultury.

Program - zobacz tutaj.

Źródło: archiwum.archidiecezja.katowice.pl oraz www.wtl.us.edu.pl

 

ADZG_SesjaWojewoda Lubuski oraz Archiwum Państwowe i Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze 2 czerwca 2016r. w Paradyżu organizują konferencję z okazji rocznicy Chrztu Polski. Głównym celem spotkania jest wspólne uczczenie w województwie lubuskim 1050. rocznicy Chrztu Polski. Odpowiednią rangę nada wydarzeniu obecność naukowców, zarówno ze świeckich uczelni, jak i wybitnych ekspertów katolickich w Polsce, którzy wystąpią z wykładami. Przygotowane tematy będą okazją do bliższego poznania dziejów Kościoła Katolickiego w naszym regionie. Natomiast dyskusja na temat dziedzictwa chrześcijańskiego Ziemi Lubuskiej na tle wyzwań współczesnej Europy z pewnością przyczyni się do wymiany poglądów. Współorganizatorami spotkania są Wojewoda Lubuski oraz Archiwum Państwowe i Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze, a także działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do 25 maja 2016 r.: e-mail delegatura@lubuskie.uw.gov.pl lub telefonicznie 507 686 519. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl

1050_wystawa_plansza-tytulowa-640x1024Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, pod patronatem Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka, Archidiecezja Poznańska, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu organizują okolicznościową wystawę i konferencje naukową: Wielka Nowenna i obchody Milenium Chrztu Polski w Archidiecezjach Poznańskiej i Gnieźnieńskiej. Otwarcie wystawy i konferencja odbędą się dnia 7 kwietnia 2016 r. w sali im. Biskupa Jana Lubrańskiego w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o godz. 9:30. W ramach konferencji prelegenci wygłoszą następujące referaty:

 1. ks. prof. Hieronim Fokciński SJ, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie, Wielka Nowenna i obchody milenijne w Wiecznym Mieście,
 2. dr Jan Miłosz (IH UAM) – Przebieg Wielkiej Nowenny w Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
 3. dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań) – Wielka Nowenna w Archidiecezji Poznańskiej,
 4. prof. dr hab. Jan Żaryn (IPN Centrala) – Episkopat Polski wobec obchodów Milenium Chrztu Polski i państwowych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego,
 5. ks. dr Łukasz Krucki (AAG) – Obchody Milenium Chrztu Polski w Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
 6. dr hab. Konrad Białecki (IH UAM/IPN Poznań) – Obchody Milenium Chrztu Polski w Archidiecezji Poznańskiej,
 7. prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (IH UAM) – Państwowe obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w Województwie Poznańskim.
Źródło: chrzest966.pl

leksykon_zakonow

Staraniem Dyrektora Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - ks. dra Tadeusza Ceynowy, ukazał się Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. To pierwsza tego typu publikacja, która zbiera w jednym miejscu wszystkie formy życia konsekrowanego obecne w diecezji. W leksykonie są także ujęte zgromadzenia, które po II wojnie światowej działały na Pomorzu Zachodnim, ale dziś nie mają już tutaj swoich domów.

Tekst i grafika: www.archiwum.koszalin.opoka.org.pl

logo_NDAPNaczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wspieranie działań archiwalnych 2016”

1. Rodzaj zadania:

Celami zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, jest: ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi:

900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy zł).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczony jest w: Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, na stronie internetowej www.archiwa.gov.ploraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

(więcej…)

 

Zaproszenie_plakat_kardynał_DalborZ okazji 90. rocznicy śmierci pierwszego Prymasa odrodzonej Polski Arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, kardynała Edmunda Dalbora ( 1869 – 1926), pod patronatem honorowym Metropolity Poznańskiego Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Oddolny Komitet Społeczny upamiętniający 90-rocznicę śmierci Prymasa Polski Arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, kardynała Edmunda Dalbora, Archiwum Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu organizują sesję naukową: „Kardynał Edmund Dalbor, Prymas przełomu 1915-1926”. Sobota, 13 lutego 2016 r., godz. 10, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, ul. ks. Ignacego Posadzego 2.

Program:

 • Panel I
 • Powitanie, ks. kan. Roman Dworacki, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • Alokucja, Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański
 • Kardynał Edmund Dalbor, Prymas Polski – dzieje życia, prof. dr hab. Jerzy Pietrzak
 • Troska kard. Edmunda Dalbora o polskich emigrantów, ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr
 • Przerwa kawowa
 • Panel II
 • Arcybiskup gnieźnieński i poznański Edmund Dalbor, a I wojna światowa, mgr Mateusz Hurysz, UAM Poznań
 • Kardynał Edmund Dalbor arcybiskup gnieźnieński i poznański w świetle dokumentów zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, ks. Rafał Rybacki, Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 • Dyskusja

Patronat medialny: Przewodnik Katolicki i Radio EMAUS

logo_NDAPNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprezentowała: projekt normy opisu materiałów archiwalnych (NOMA) przygotowany przez zespół naukowy do spraw opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych... Norma zawiera zasady opisu materiałów archiwalnych i instytucji z zasobem archiwalnym, a także haseł wzorcowych twórców dokumentacji. Oparta jest na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów, tzn. ISAD (G), ISAAR (CPF) i ISDIAH... Prezentowany projekt jest pierwszą wersją przygotowywanej normy. Więcej informacji - zobacz tutaj.

Informacja i grafika: www.archiwa.gov.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK