SAK_BN

     Niech łaska Tajemnicy Narodzenia Syna Bożego napełni nasze serca ewangeliczną radością. Wraz z Maryją stańmy w milczeniu przed Bożym Dzieciątkiem, by w Jego obliczu dostrzec oblicze naszych braci i sióstr. Niech każdego dnia Nowego 2017 Roku towarzyszy nam świadomość Jego bliskiej obecności i opieki Matki Najświętszej.

***************************

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem

W imieniu Zarządu SAK

ks. dr hab. Robert Romuald Kufel

Prezes SAK

     

adhibenda-iiiamUkazało się kolejne wydanie „Adhibendy. Rocznika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze”. Pierwszy dział otwiera artykuł Grzegorza Bosego "Dom Gościnny Jezuitów w Klenicy". Jet to próba opisania losów XVII-wiecznej fundacji otyńskich zakonników na tle dziejów Klenicy. Tadeusz Dzwonkowski przedstawia historię obecnej siedziby Kurii Biskupiej w Zielonej Górze mieszczącej się na Placu Powstańców Wielkopolskich. Krzysztof Garbacz podaje przykłady małej architektury sakralnej z województwa lubuskiego na przykładach zabytkowych figur. W drugim dziale Przykościelne epitafia z XVIII w. w Sulechowie przedstawia ks. Robert Kufel a Weronika Zegzuła opisuje sakralne i zabytkowe obiekty w parafii Niegosławice w powiecie żagańskim. Tom trzeci „Adhibendy” zamknęła recenzja publikacji Jana Baranieckiego, Marka Górniaka i Łukasza Horbatowskiego: Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia mieszkańców gminy Kotla.[Leszno 2015]

Spis treści tomu III

ADHIBENDA Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze dostępna jest w księgarniach na terenie województwa lubuskiego.

Źródło i grafika: archiwum.kuria.zg.pl

s_a_k_p_r_e_z_e_s

ks. dr hab. Robert Romuald KUFEL Prezes SAK 2016-2020

W dniu 30 listopada 2016 r. w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej w Pile, odbyło się XII. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. W czasie posiedzenia dokonano wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych na lata 2016-2020.

 *************************** **************************** ****************************************************************************
 • Prezes - ks. dr hab. Robert Romuald KUFEL (Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze),
 • I. Wiceprezes - ks. dr Jarosław WĄSOWICZ SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej w Pile),
 • II. Wiceprezes - ks. dr Michał SOŁOMIENIUK (Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie),
 • Sekretarz - dr Artur Hamryszczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie),
 • Skarbnik - s. mgr Karolina Anna KOŁODZIEJCZYK CSFB (Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie),
 • Komisja rewizyjna:
  • o. prof. dr hab. Roland Prejs (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
  • ks. dr Kazimierz Dąbrowski (Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi),
  • mgr Jacek Bartłomiej Okulus (Archiwum Diecezjalne Warszawsko-Praskie).
 

090506_102052_47_logo-sak01SZANOWNI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

     W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych uprzejmie zapraszam na XII Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej, Piła ul. św. Jana Bosko 1.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku (zob. art. 15 p. 1), a raz na cztery lata odbywają się wybory Zarządu (zob. art. 14 p. 2).

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu (zob. art. 12 p. c).

Prezes Zarządu SAK

ks. dr hab. prof. UR Władysław WLAŹLAK

ae_9_2016Ukazał się 9. numer Biuletynu Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych: ARCHIVA ECCLESIASTICA, Rok IX (2016).

Ze wstępu: Szanowni Państwo oddajemy w wasze ręce kolejny numer Biuletynu Archiva Ecclesiastica. Zawiera on artykuły umieszczone w pierwszym dziale pod nazwą „Inwentarze archiwów kościelnych”, będące pokłosiem sympozjum. Zorganizowano je w Lublinie 3 grudnia 2015 r. przez Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, Katedrę Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła oraz Katedrę Historii Prawa i Studiów Europejskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Więcej informacji - zobacz tutaj.

aapoz_w_a_u_nW piątek, 4 listopada 2016r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata (szczegółowa relacja - zobacz tutaj). Wśród 11. wyróżnionych obiektów znalazły się dokumenty przechowywane w archiwach kościelnych:

Dokument Zbiluta z 1153 r. - dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie wydany przez możnowładcę i rycerza polskiego Zbiluta z Panigrodza; to najstarszy akt prawny sporządzony w Polsce; dwa zachowane egzemplarze przechowywane są w Archiwum Państwowym w Poznaniu (APP) i Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (AAG).

Akt unii krewskiej - dokument wystawiony 14 sierpnia 1385 r. przez króla Władysława Jagiełłę, rozpoczynający okres unifikacji Polski i Litwy, uwieńczony w XVI w. podpisaniem unii w Lublinie, przechowywany w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej.

Na zdjęciu, Pan Henryk Krystek Dyrektor APP oraz ks. dr Michał Sołomieniuk Dyrektor AAG, odbierają z rąk Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacka Purchli oraz Przewodniczącego Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Wojciecha Woźniaka, certyfikat wpisu.

Źródło: www.archiwa.gov.pl

Foto: aap.poznan.pl

abmk_zaproszenie_tytulOśrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, organizuje konferencję: „60 lat Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dorobek i perspektywy”. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2016r. w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (IV piętro), Lublin, ul. Chopina 27. Szczegóły zobacz na stronie KUL - tutaj.

.

.Źródło i grafika: www.kul.pl

logo_ofdad_gniezno_2017Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie organizuje w dniach 11-13 czerwca 2017 roku IV Ogólnopolskie Forum Archiwów Diecezjalnych. Forum będzie połączone z konferencją źródłoznawczą pn. Źródła do historii prymasów i prymasostwa w archiwach diecezjalnych w Polsce.

Bliższych informacji na temat organizacji Forum i konferencji źródłoznawczej, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie udzieli pod koniec roku.

Przypomnijmy, iż w tym roku, organizatorem Forum był ks. prof. Jacek Urban, Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Było to już trzecie Forum, pierwsze zainicjowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, odbyło się w 2014r. Gospodarzem ubiegłorocznego spotkania było Archiwum Diecezjalne w Kielcach.

scan0001mmm

ABMK, tom 105 (2016)

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, tom 105 (2016), wydawanego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Zgodnie z przyjętą koncepcją: Półrocznik Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne podzielony jest na następujące działy tematyczne: studia i materiały, recenzje i informacje, przegląd bibliograficzny. W ich ramach ukazują się rozprawy i studia przedstawiające metody pracy stosowane w archiwistyce, bibliotekarstwie oraz muzealnictwie. Są to artykuły przedstawiające historię zbiorów kościelnych lub też charakteryzujące ich ważniejsze zespoły. Zamieszczane są również inwentarze archiwalne i katalogi biblioteczne kościelnych bibliotek i archiwów. 

Spis treści numeru - zobacz na stronie ABMK - tutaj.

Źródło i grafika: www.kul.pl

aapoz_imgp4575_ofadW dniach 9-11.10.2016r. odbyło się w Krakowie III Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli także Metropolita Krakowski – kardynał Stanisław Dziwisz, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej – bp Jan Kopiec oraz dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. W czasie Forum poruszono tematy dotyczące stanu zachowania archiwaliów, opracowania, prewencji, digitalizacji a także zabezpieczenia oraz postępowania z archiwaliami na wypadek pożaru. To ostatnie zagadnienie, dzięki uprzejmości Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Pana Henryka Krystka, przedstawił dr Przemysław Wojciechowski – Kierownik Pracowni Konserwacji. Uczestnicy Forum mieli także możliwość zwiedzić następujące archiwa: Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Archiwum Bazyliki Mariackiej, Archiwum Księży Misjonarzy, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W tym roku, organizatorem Forum był ks. prof. Jacek Urban, Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Było to już trzecie Forum, pierwsze zainicjowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, odbyło się w 2014r. Gospodarzem ubiegłorocznego spotkania było Archiwum Diecezjalne w Kielcach. W przyszłym roku, gospodarzem Forum będzie Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.

Info. oraz zdjęcie: www.aap.poznan.pl

adtUkazała się książka pt. „Księgi w zasobie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej”, autorstwa pracownika Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej Pana Mateusza Zmudzińskiego. Publikacja zawiera spis ksiąg metrykalnych, aneks z ujętymi miejscami ich przechowywania poza Archiwum oraz indeks miejscowości.

Szczegółu na stronie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – zobacz tutaj.

Źródło i zdjęcie: www.archiwum.diecezja.torun.pl

Krz_Z_WPostanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 maja 2016 r. ks. prof. Władysław Piotr Wlaźlak został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi na rzecz propagowania archiwistyki. Złoty Krzyż Zasługi został wręczony ks. prof. Władysławowi Wlaźlakowi przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart w dniu 21 czerwca 2016 r. w Rzeszowie.

.

.

.

.

.

AADTArchiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej zaprasza osoby zainteresowane na sympozjum naukowe z okazji 15-lecia działalności Archiwum. Całość uroczystości odbędzie się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej przy pl. ks. Frelichowskiego 1 w Toruniu dnia 9 czerwca 2016 roku.

Porządek obchodów:

 1. Msza Święta w Kaplicy WSD o godz. 9:00
 2. Obrady w Auli Centrum Dialogu od godz. 11:00

Program - zobacz tutaj.

Źródło i grafika: www.archiwum.diecezja.torun.pl

Katowice_2016Konferencja naukowa; Co można wydobyć z okładek dawnych ksiąg metrykalnych? - Księga metrykalna z Mszany Śląskiej (1638-1775). Data: 2 czerwca 2016, godz. 9:30. Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18. Organizatorzy: Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła WTL UŚ i Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach. Po ośmiu miesiącach prac konserwatorskich do Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach powróciła księga metrykalna chrztów, ślubów oraz pogrzebów z Mszany koło Wodzisławia Śląskiego pochodząca z lat 1638-1775. Oddając księgę w ręce konserwatorów zdawaliśmy sobie sprawę z jej niezwykłej wartości w liczącym ponad dwa tysiące tomów zbiorze ksiąg metrykalnych w naszym Archiwum, jednak końcowy efekt prac konserwatorskich zaskoczył nas tak bardzo, że podjęliśmy decyzję o zaprezentowaniu środowisku naukowemu ich wyników. Oddaliśmy bowiem do konserwacji jedną księgę metrykalną, zaś po jej wykonaniu powróciła do Archiwum Archidiecezjalnego księga oraz 61 dokumentów wydobytych z wnętrza jej okładki. Na owe dokumenty składają się zarówno teksty XVII- oraz XVIII-wiecznych kazań w języku polskim, czeskim, łacińskim i niemieckim, ale także korespondencja nowożytnych śląskich duchownych, rachunki parafialne, utwór poetycki oraz fragmenty kart XVIII-wiecznego drukowanego kalendarza. Osobnym zagadnieniem okazał się również będący okładką księgi metrykalnej XV-wieczny pergamin zawierający niedokończony zapis tekstu i nut antyfonarza. Bogactwo księgi metrykalnej z Mszany stało się zatem bezpośrednim impulsem zaproszenia do dyskusji nad nim specjalistów z różnych dziedzin od konserwatorów skóry i papieru począwszy, poprzez archiwistów, muzykologów i historyków, aż po badaczy dziejów języka polskiego oraz neolatynistów. Wspólny wysiłek włożony w rozpoznanie oraz analizę zawartości zarówno samej księgi metrykalnej, jak i niezwykłego wnętrza jej okładki każe na nowo stawiać pytania o intelektualny dorobek górnośląskiego duchowieństwa doby nowożytnej, ale także o miejsce i rolę współczesnych archiwów kościelnych przechowujących tego rodzaju skarby języka i kultury.

Program - zobacz tutaj.

Źródło: archiwum.archidiecezja.katowice.pl oraz www.wtl.us.edu.pl

 

ADZG_SesjaWojewoda Lubuski oraz Archiwum Państwowe i Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze 2 czerwca 2016r. w Paradyżu organizują konferencję z okazji rocznicy Chrztu Polski. Głównym celem spotkania jest wspólne uczczenie w województwie lubuskim 1050. rocznicy Chrztu Polski. Odpowiednią rangę nada wydarzeniu obecność naukowców, zarówno ze świeckich uczelni, jak i wybitnych ekspertów katolickich w Polsce, którzy wystąpią z wykładami. Przygotowane tematy będą okazją do bliższego poznania dziejów Kościoła Katolickiego w naszym regionie. Natomiast dyskusja na temat dziedzictwa chrześcijańskiego Ziemi Lubuskiej na tle wyzwań współczesnej Europy z pewnością przyczyni się do wymiany poglądów. Współorganizatorami spotkania są Wojewoda Lubuski oraz Archiwum Państwowe i Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze, a także działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do 25 maja 2016 r.: e-mail delegatura@lubuskie.uw.gov.pl lub telefonicznie 507 686 519. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK